Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Καθαρισμός, συντήρηση, Βερνίκωμα, σε παλιό σίδερο κάρβουνου, αντίκα

Το παραπάνω σίδερο πουλήθηκε αλλά υπάρχουν και άλλα .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...