Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Lighting Design Consultants Η CPLD είναι ένα ανεξάρτητο γραφείο μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού που δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή καινοτόμων και αισθητικών λύσεων και προτάσεων


Lighting Design Consultants Γενικές Πληροφορίες Η CPLD είναι ένα ανεξάρτητο γραφείο μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού που δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή καινοτόμων και αισθητικών λύσεων και προτάσεων, όπου η αξιοποίηση του κατάλληλου φωτισμού ενισχύει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και καταγράφει την ταυτότητα του χώρου. Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και γνωστικό υπόβαθρο, αλλά με κοινό όραμα και με σημαντικές σπουδές εξειδικευμένες στο φωτισμό. Η συνεργασία μας με μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία (Gia-Equation) και η συμμετοχή μας στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση έργων όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, εστιατορία/μπαρ, μουσεία, ανάπλαση δημόσιων χώρων και φωτισμός ανάδειξης κτηρίων, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ιδιέταιρη ανάγκη και προδιαγραφή του κάθε έργου. Έχοντας σαν βάση μας τη γνώση και την εμπειρία και σαν κίνητρο μας την αναζήτηση της καινοτομίας, προσεγγίζουμε το κάθε έργο πολυδιάστατα και παρέχουμε προτάσεις αρχιτεκτονικού φωτισμού βασισμένες στις τελευταίες τεχνολογικές εφαρμογές, με σεβασμό πάντα στις ανάγκες του χώρου, των χρηστών του και του περιβάλλοντος. Η ενασχόληση μας με το εκάστοτε έργο είναι ανεξάρτητη από κάθε είδους προμήθειας υλικών, γεγονός που μας επιτρέπει να παρέχουμε στον πελάτη μας μια ολοκληρωμένη λύση φωτισμού που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του απαιτήσεις, χωρίς κάποιο αισθητικό κόστος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...